Este curso aborda as seguintes temáticas:
Windows e Word (curso básico)